Barlindhaug Eiendom bidrar til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven)

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Barlindhaug Eiendom er omfattet av virkeområdet til Åpenhetsloven, og er derfor pålagt å følge Åpenhetslovens krav til identifikasjon, vurdering og rapportering om behandlingen av arbeidsforhold og menneskerettigheter i selskapet og blant våre samarbeidspartnere.

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å sikre allmennheten tilgang til informasjon om virksomheters arbeid med loven og hvordan selskaper håndterer negative konsekvenser fra deres virksomhet for menneskerettighetene og arbeideres arbeidsforhold.

For å bidra til å fremme lovens formål har Barlindhaug Eiendom utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger samt oppfølgning og rapportering om resultatene fra vurderingene. Resultatene fra aktsomhetsvurderingene med retningslinjer og prosedyrer vil presenteres årlig innen 30. Juni.

Forespørsler vedrørende hvordan selskapet håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold kan rettes til hei@barlindhaug.no

Redegjørelse av aktsomhetsvurdering for Barlindhaug Eiendom 2022

Bli med oss i planleggingen og gjennomføringen av våre boligprosjekter! Klikk her