Barlindhaug Eiendom + CoOwner

De to eiendomsaktørene CoOwner og Barlindhaug Eiendom skal samarbeide. Hovedformålet med samarbeidet er å gi flere muligheten til å delta i boligmarkedet på en trygg og forutsigbar måte.
«Dette er spesielt viktig i lys av den pågående prisveksten på boliger og økende krav til egenkapital, som har gjort det utfordrende for mange å realisere drømmen om egen bolig».

Den økningen i boligpriser og leiepriser har skapt en økonomisk barriere for mange som ønsker å komme inn i boligmarkedet.

CoOwner har som visjon å bekjempe økonomisk og sosial ulikhet ved å hjelpe flere mennesker med å eie sitt eget hjem. Selskapet har allerede hatt suksess med DelEie-modellen, som gir muligheten til å dele eierskapet til en bolig.

DelEie-modellen er ikke begrenset til førstegangskjøpere; den kan benyttes av enkeltpersoner i alle livsfaser.

Målet er «å gjøre boligdrømmer til virkelighet for en større del av befolkningen gjennom en enkel og trygg modell», fremgår det av meldingen.

Dette partnerskapet med Barlindhaug Eiendom er et spennende skritt mot å oppnå dette målet og gir håp til de som tidligere har følt at boligmarkedet var utilgjengelig, sier CoOwner-partner Odd Egil Flokketveit.

Markedssjef Ann Margareth W. Hutchinson fra Barlindhaug Eiendom peker på den tilsynelatende utilgjengeligheten i dagens boligmarked og hvordan DelEie-modellen gir en reell mulighet til å overvinne de økonomiske utfordringene.

Det er dessverre flertallet som ikke har nok egenkapital. DelEie åpner døren til enda flere, og dette partnerskapet gir muligheten til å komme inn i boligmarkedet, sier hun.