Barlindhaug i Trondheim

Hver uke holder vi hverandre løpende oppdatert ved hjelp av jevnlige videomøter og chat - men når vi sitter spredt landet over, er det viktig å samles for å dele erfaringer, og sette strategiske planer for veien videre ????

Vi startet turen med å besøke boligprosjektet Melhustunet, hvor byggeprosessen er godt i gang. Her fikk vi se fasade på byggene, deretter en tur inn i M5 som er under bygging.

Turen gikk videre fra Melhus til Byåsen, hvor du finner rekkehus prosjektet Dalgårdstunet. Her fikk prosjektlederene fra Tromsø inspirasjon på fasade og fargespill ????

Dag i dag blir det gjennomgang av spennende og viktige temaer. Før hjemreise til Tromsø i ettermiddag ✈️

Det er viktig å samle teamet for å dele erfaringer, og sette strategiske planer for veien videre.