Bodøs første grønne boligprosjekt

Med fokus på bærekraft, gjenbruk, energisparing og sosiale delingsprodukter - Ønsker vi å bygge Bodøs første grønne boligprosjekt.

Idyllisk beliggenhet

iParken ligger i direkte tilknytning til en stor offentlig park med utsikt mot havna og svært gode lys- og solforhold. Nærheten til Bodømarka, barneskole, offentlig transport, butikker og tilrettelagte sykkelforbindelser både mot sentrum, City – Nord og flere idrettsanlegg, innbyr til et svært godt bomiljø med miljøriktige kvaliteter.

Energi 

Forskriftskravet til energifleksibel oppvarming, oppfylles ved etablering av egen energisentral med L/V – varmepumper som gir varmtvann til all oppvarming og varmt forbruksvann. I tillegg får takene solcelleanlegg som gjennomsnittlig over året vil produsere nok strøm til drift av varmepumper/varmeanlegg.
I tillegg vil det ofte være overskuddskraft til lading av elsykler, elbiler og øvrig strømforbruk i både fellesarealer og leiligheter.

 

I samarbeid med Corponor AS