Boligprosjekt vedtatt i Drammen

Barlindhaug Eiendom har gjennom selskapet Landfalløya Holdning fått godkjent regulering for 28 leiligheter på Landfalløya.
Det har tatt lang tid, men nå kan vi se frem til det som vil bli et meget attraktivt boligprosjekt, vestvendt mot Drammenselva.
Prosjektet åpner samtidig opp for en promenade langs elva og med opprusting av nærliggende park.