«De er lydhøre, engasjerte og opptatt av å skape gode hjem».

Skjoldneshagen står for meg som et helhetlig og unikt prosjekt. Det har masse kvaliteter, og jeg synes det er flott!

Hva likte du best å jobbe med?

«Prosessen vi hadde fra utvikling av konsept, til utforming av byggenes uttrykk og fasade var veldig spennende».

Hva synes du om prosjektet?

«Skjoldneshagen står for meg som et helhetlig og unikt prosjekt. Det har masse kvaliteter, og jeg synes det er flott!».

Hvordan er det å jobbe med Barlindhaug?

«Vi hadde et veldig godt samarbeid med Barlindhaug. De er lydhøre, engasjerte og opptatt av å skape gode hjem».

 

-Ingunn Edvardsen
TAG Arkitekter

Les mer