Det er nå den nye byen skapes

Her kommer det første steget mot et grønt nabolag med null utslipp. Dette takket være et tett samarbeid mellom to lokale selskaper.
Når iParken nå blir realisert, skjer det en total revitalisering av bydelen Rønvik, samtidig som dette er et gigantisk løft i retning av en fremtid hvor miljøet står i sentrum i alle deler av prosjektet.

OPTIMALT PARNTERSKAP

Og det er her Polar Kraft og Corponor har dannet et optimalt partnerskap, for begge har et brennende ønske om å bidra til at nye Bodø er rigget for fremtidens utfordringer.

– Den billigste kraften er den du ikke bruker og iParken blir et glimrende eksempel i så måte, sier utviklingssjef Frode Schjenken Jensen i Polar Kraft.

Dette byggeprosjektet er skreddersydd med tanke på å skape grønne hjem. Det er Corponor og Barlindhaug Eiendom, via selskapet Boo Eiendom, som står bak iParken. Og visjonen startet allerede da gamle Kirkhaugen skole skulle rives.

VERDIFULLT GJENBRUK

– ‹i sørget for at en god del materialer og utstyr som var der kunne gjenbrukes. Det omfattet alt fra lysarmatur til barnevogner og stålbjelker, sier prosjektsjef Bernt C. Hargaut i Corponor.

All betongen fra skolebygget er lagret på tomta og skal ombrukes som fyllmasse. Dette tiltaket alene tilsvarer et kutt på nærmere 200 tonn CO2. Dette har også medført en betydelig redusert ulempe for lokalmiljøet, med totalt ca. 400 færre lastebil-lass ut og inn av tomta og området.

– Vi har på denne måten tatt et lite men viktig steg mot ombruk og sirkulær økonomi, i stedet for å kun sortere for gjenbruk og deponering i våre prosjekter.

SAMMEN FOR EN BEDRE BY: iParken markerer starten på et helt nytt Bodø. – Vi gleder oss til å få vise frem bildet av en grønn fremtid sier f.v. Frode Schjenken Jensen, utviklingssjef i Polar Kraft, Bernt C. Hargaut, prosjektsjef i Corponor og Eyvind Hanssen, digital forret- ningsutvikler i Polar Kraft.

SOL UTE – SOL INNE

Bodø er den byen i Europa som har flest dagslystimer i løpet av et år, og på takene til iParken blir det montert ca. 900 kvadrat- meter med solceller. Gjennomsnittstemperaturen er også ideell med tanke på når solcellepaneler fungerer best, og produserer mest strøm.

– Disse panelene vil produsere nok strøm til drift av varme- pumper og varmeanlegg. I tillegg vil det ofte være overskudds- kraft til lading av el-sykler, elbiler og øvrig forbruk, sier Hargaut.

Med boliger som produserer store deler av sin egen energi, vil energikostnadene bli svært hyggelige sammenlignet med en standard ny bolig.

Les hele saken i bodonu.no her