Full seier for utbyggerne på Skjoldnes: Statsforvalteren satte foten ned etter politisk kaos i Bergen

Full seier for utbyggerne på Skjoldnes: Statsforvalteren satte foten ned etter politisk kaos i Bergen

Den langvarige byggestriden på Skjoldnes er avgjort. Flertallet i Utvalg for miljø og byutvikling så ikke rekkevidden av hva de drev med, mener Statsforvalteren i Vestland.

Lang historikk

Barlindhaug kjøpte tomten ferdig regulert av Christian Foss sitt selskap Skjoldnes Utvikling i 2018, og fikk ganske kjapt en rammetillatelse til leilighetene fra fagetaten i Bergen kommune.

Prosjektleder John Arne Worum hos Barlindhaug sier at de har lidd store tap som følge av at byggesaken har fått nei av politikere i to runder.

– Jeg har ikke noe konkret tall å gi, men vi gjennomgår det nå sammen med våre advokater i Bergen og vurderer saken grundig, sier han til BA.

På spørsmål om de vil gå til rettslige skritt mot Bergen kommune, svarer Worum at de i første omgang vil gå i en dialog.

– Men ikke bare Statsforvalteren, men også fagfolkene i Bergen kommune, har fra dag én sagt at vår byggesøknad var grei, og at vi ikke hadde gjort noe urett, sier Worum.

– Hva forteller det deg om det politiske arbeidet som er gjort av Utvalg for miljø- og byutvikling?

– En kan kanskje si at de egentlig ikke har satt seg inn i reglene, og har vært for opptatt av en nabo som bor 200 meter unna og langt høyere oppe i terrenget enn leilighetene vi skal bygge, svarer Worum til det.

Worum synes saken er uheldig, og lite formålstjenlig for Bergen kommunes del.

– Vi bygger noen hundre boliger rundt om i Norge hvert eneste år, og vi har aldri vært borti en lignende sak som dette. Det er litt utrolig at det går an, sier han.

BA har tatt opp saken med Charlotte Spurkeland i Høyre og Jarle Brattespe i SV. Begge synes det er dumt at byggene ikke blir avtrappet slik de mener at bystyreflertallet i sin tid la opp til.

– Vi mente at å kreve et redusert omfang var innenfor kommunens handlingsrom, men registrerer at Statsforvalteren er uenig, sier Brattespe.

Les hele saken her.