Medby Næringspark tar form nord for Narvik

Stadig mer av den 150 000 m2 store Medby Næringspark nord for Narvik fylles med aktivitet. Nå er to nye større etableringer påbegynt og flere er på gang.

– Det er ingen tvil om at Bjerkvik representerer et av landsdelens viktigste knutepunkt, og i så måte er en interessant lokalisering for en rekke lager- og logistikkaktører som opererer i nord, sier Kjetil S. Paulsen hos næringsparkens hovedeier Barlindhaug Eiendom.

Flasker og lager

Han forteller at det er resirkuleringsselskapet Infinitum og lagertilbyderen MittEgetLokale som er i gang med å etablere virksomhet på Medby Næringspark. – Tomtearbeidene til Infinitum er godt i gang og selskapet skal etter planen være i drift neste sommer. Når det gjelder MittEgetLokale er de avhengig av å selge noen flere lagerseksjoner før de setter spaden i jorda, forteller Paulsen.

– Dette er en region hvor næringslivet har hatt en positiv utvikling. Det er ingen grunn til å tro at fremtiden ikke skal bli like spennende. Regionen ligger sentralt plassert i Nord-Norge, hvor næringslivet stadig blir sterkere. Behovet for raske, miljøvennlige og gode logistikktjenester vil øke, utalte konsernsjef i Posten Tone Wille rett etter at det nye logistikkterminalen var åpnet.

Les hele artikkelen her.