Millionene tikker inn i Barlindhaug Eiendom

De siste 5 årene har Barlindhaug Eiendom oppnådd et årlig resultat før skatt i leiet 45-65 millioner kroner.

Illustrasjon fra prosjektet Dalgårdstunet

Barlindhaug Eiendom har en rekke boligprosjekter på gang. I årsberetningen for 2020 påpekes det at aktiviteten i året spesielt har vært knyttet til følgende boligprosjekter: Bjerkaker Sjøpark (Tromsø), Workinntoppen (Tromsø), Fløylia (Tromsø), Gjøvik Boligpark, Holstneset (Harstad), Melhustunet (Trøndelag), Stormen (Bodø), Nyhavn Sandviken (Bergen), Fetsund Stasjonsby og Villa Amtmann (Bergen).

Det førstnevnte prosjektet – Bjerkaker Sjøpark – er et samarbeid mellom Barlindhaug Eiendom og Miliarium Bolig.

– Bjerkaker Sjøpark er et helt spesielt boligprosjekt. Totalt 6 bygg med ca. 330 leiligheter omkranser en grønn og innbydende park, løftet høyt over Strandveien. Oppvarmede gangveier, varm trekledning i fasadene, grønne uteområder og boliger med høy kvalitet kjennetegner vår leveranse. Bjerkaker Sjøpark blir også et helt spesielt boligprosjekt for Tromsø; den representerer starten for en ny bydel på Lanes, fremgår det av selskapets hjemmeside.

Det gamle lager- og næringsområdet erstattes med butikk, kontor, barnehage og boligområder. Sammen med skolen like ved og idrettsarenaer skal Bjerkaker Sjøpark bli en «nærby».

Regnskapet for 2020 viser at konsernet Barlindhaug Eiendom i fjor hadde inntekter på 192,3 millioner kroner mot 483,7 millioner året før.

– Reduksjonen følger av at en mindre andel av virksomheten har vært utøvd gjennom datterselskaper i konsernet, skriver styret i årsberetningen.

Konsernets resultat før skatt endte på 45,6 millioner kroner mot 48,6 millioner året før. De siste 5 årene har det årlige overskuddet vært forholdsvis stabilt; i leiet 45-65 millioner kroner.

Les hele artikkelen hos Estate Magasin.