Nyansettelse i Barlindhaug

Barlindhaug Eiendom teamet blir styrket videre. Morten H Pettersen er nå tilsatt som prosjektleder ved hovedkontoret vårt i Tromsø. Vi ser oss trygg på at han vil styrke miljøet vårt, både faglig og sosialt.

Morten er 34 år og født i Vadsø. Hos oss vil han jobbe som prosjektleder straks han har ervervet seg den bransjekunnskapen som må ligge i bunnen. Morten er utdannet sivilingeniør, bygg og miljøteknikk. Han har arbeidet i 5 år i PwC Consulting i Tromsø som rådgiver og prosjektleder. Jobben har bestått av arbeid både mot offentlig og private virksomheter med strategiutvikling, prosjektledelse og investerings/alternativanalyser. Bransjene har vært bygg og eiendom, fornybar industri og sjømat.