Bjerkaker Sjøpark

Bjerkaker Sjøpark er et helt spesielt boligprosjekt. Totalt 6 bygg med omlag 330 leiligheter omkranser en grønn og innbydende park, løftet høyt over Strandveien. Oppvarmede gangveier, varm trekledning i fasadene, grønne uteområder og boliger med høy kvalitet kjennetegner vår leveranse. Bjerkaker Sjøpark blir også et helt spesielt boligprosjekt for Tromsø; den representerer starten for en ny bydel på Lanes. Det gamle lager- og næringsområdet erstattes med butikk, kontor, barnehage og boligområder. Sammen med skolen like ved og idrettsarenaer blir Bjerkaker Sjøpark en «nærby» der du finner det du trenger. Alt innenfor en radius på 150 meter.

Boligtype

Leiligheter

Samarbeidspartner

Miliarium Bolig AS

Entreprenør

Consto Nord AS

Nettside

bjerkakersjopark.no
Bjerkaker Sjøpark
Bjerkaker Sjøpark
Innsiden av en leilighet
Utsiden av Bjerkaker Sjøpark