Fagereng

Fagereng boligområde ligger på sørvestre del av Tromsøya. Området er totalt 150 dekar. Reguleringsplan ble utarbeidet i samarbeid med grunneiere. Planen ble godkjent i 1997.

Barlindhaug Eiendom AS ervervet området i 1997, og startet samme år opparbeidelse av infrastruktur og lekeområder. Det er bygd ca 700 boliger, fordelt på eneboliger, kjedehus, rekkehus og leilighetsbygg. Boligbyggingen er gjennomført av ulike utbyggere, hvorav Barlindhaug Eiendom AS har stått for utvikling, salg og bygging av ca 400 boliger.