Skal bygge 115 leiligheter med tydelig miljøprofil

Consto Midt‐Norge har inngått avtale med utbyggingsselskapet Wigen Bolig AS om bygging av 115 leiligheter og nærsenter på Dalgård i Trondheim.

Representanter for utbygging av Dalgårdstunet foran området som skal bebygges. I bakgrunn skimtes 6 av de 14 rekkehusene som er i ferd med å ferdigstilles. Fra venstre: Jomar Grøtan, daglig leder Consto Midt‐Norge, Stein Overvik, prosjektleder Consto Midt‐Norge, Gudmund Haagensli, styremedlem Wigen Bolig AS, Einar Haagensli, styreleder Wigen Bolig AS, Aleksander Dahl, prosjektleder Barlindhaug Eiendom, Marte Skistad Ødegaard, regionsjef Barlindhaug Eiendom og daglig leder Wigen Bolig AS.

Foto: Therese Holmen, Adresseavisen.

 

Prosjektet har høye miljøambisjoner og finansieres med grønt byggelån. Allerede i tidlig utvikling ble det besluttet at prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM‐NOR Very Good, og at gjennomføringen skal skje som fossilfri byggeplass. Ved ferdigstillelse vil byggene ha 10 % lavere energibehov enn bygninger bygget etter dagens standard.

‐ Entreprenørbransjen trenger å bli utfordret av utbyggere med høye miljøambisjoner. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi er valgt som samarbeidspartner for dette prosjektet, sier daglig leder i Consto Midt‐Norge, Jomar Grøtan.

‐ Consto har tatt våre ambisjoner på alvor, og vi ser frem til at prosjektet nå blir realisert, sier Marte Skistad Ødegaard, regionsjef i Barlindhaug Eiendom, som står for utvikling og prosjektledelse av prosjektet. Wigen Bolig AS eies av Barlindhaug Eiendom AS og Bonanza AS.

Området på ca. 11 mål besto fra før av en eldre nærbutikk, parkeringsplass og tre bolighus. Denne bebyggelsen er nå revet og utgraving av tomten er allerede i gang. Leilighetene som selges er varierte størrelser fra 2‐roms på 36 m2 til 4‐roms på 130 m2, fordelt på fire boligblokker. Mellom blokkene blir det større uteområde/park og i kjeller blir det eget parkeringsanlegg for boligene. I plan 1 blir det næringsarealer som er solgt til Coop Norge Eiendom. Her kommer det blant annet en ny Coop Extra dagligvarebutikk, som åpner våren 2024. De første leilighetskjøperne flytter inn samme sommer.

Prosjektet er godt mottatt i markedet, og 31 av 46 leiligheter i første byggetrinn er allerede solgt. Salget av byggetrinn 2, bestående av 37 leiligheter, er i gang og bygging igangsettes i løpet av året. Kontraktssum for Consto Midt‐Norge er 420 millioner kroner inkl. mva. og arbeidet gjennomføres i totalentreprise.

Prosjektet er en del av en større transformasjon av totalt 14 mål eiendom på Dalgård, hvor første byggetrinn bestående av 14 rekkehus er i ferd med å ferdigstilles. Også der er Consto Midt‐Norge totalentreprenør for utbyggingsselskapet Wigen Bolig.