Vi har sammen med Consto Midt-Norge inngått kontrakt om bygging av 14 rekkehus på Dalgård i Trondheim!

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med Consto og inkluderer infrastrukturarbeider og utomhus. Kontraktssummen er på 62,9 millioner kroner inkl. mva.

Dalgård er et område på Byåsen i Trondheim, og dette er første del av prosjektet Dalgårdstunet, som vil bestå av 120 boliger og nærsenter på 2 000 kvadratmeter – totalt 12 000 kvadratmeter – når alt står ferdig.
Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med Consto og inkluderer infrastrukturarbeider og utomhus. Kontraktssummen er på 62,9 millioner kroner inkl. mva. Rekkehusene går over tre etasjer med størrelser fra 140 til 151 m². Fem av boligene er allerede solgt. Consto setter første spadetak i jorda i august i år, og byggetiden er på ett år.