Medby Næringspark

Medby Næringspark er ca. 150 000 m2 regulert til næring og industri. Tomtene er romslige med god adkomst og fleksible reguleringsbestemmelser. Tomtene har videre gode grunnforhold og leveres ferdig opparbeidet med bl.a. vann, avløp, strøm og fiber.

Posten Norge etablerte ny logistikk terminal i Medby Næringspark med innflytting tidlig i 2017. I tillegg har Hålogaland Transport, First Stopp dekkservie og Teltproffen etablert seg i Næringsparken. Tomtene i næringsparken er allerede opparbeidet med strøm, fiber, vann og avløp, og nye byggeklare tomter opparbeides etter nærmere avtale.

Boligtype

Næring

Kontaktperson

ksp@barlindhaug.no

Telefon

467 47 997

m2

150 000

Nettside

medbynaeringspark.no