barlindhaug-eiendom

Om oss

Vår visjon er å skape gode bomiljøer for deg. 


Derfor står mennesket i fokus når vi utvikler nye områder. Vi vil at folk skal oppleve boligen og omgivelsene som trygge og hyggelige, og at de inspirerer til livsutfoldelse.

Vi skal være

Nytenkende

Vi skal være i forkant av utviklingen.

Forutsigbare

Alt vi gjør skal være bunnsolid.

Ærekjære

Vi skal være stolte over alt vi skaper.

Miljøbevisste

Vi har fokus på miljø.

Vår historie

Barlindhaug Eiendom AS ble etablert i 1993 som et utspring fra Nord-Norges største rådgivingsselskap Barlindhaug Consult AS.

Vårt første prosjekt var kjøpet av Fagereng Boligområde som vi utbygget trinnvis, inneholdende ca 600 boliger og en barneskole. Videre tok vi fatt på næringsprosjekter; med tomtekjøp for nytt hotell i Harstad og bygging av kjøpesenter i Tromsø sentrum, begge sammen med lokale aktører. Barlindhaug Eiendom hadde rollen som prosjektleder og utvikler. Begge prosjektene ble solgt med godkjente planer og ferdig entreprisekontrakt, hotellet til Olav Thon-Gruppen og kjøpesenteret Nerstranda AS til Steen & Strøm. Prosjektene tilførte oss et interessant nasjonalt nettverk.

Snøhvitutbyggingen og veksten i Hammerfest kom til å påvirke selskapet sterkt. Første fase var utviklingen av tre boligblokker der Statoil var majoritetskjøper. Deretter utbygging av Nissen kjøpesenter, og videre utvikling og utbygging av Thon Hotell Hammerfest. Som medleier i Strandparken Eiendom deltok vi i flere prosjekter i Strandparken; lokaler for NAV, legekontor, kontorer for ENI og Apply Sørco, samt en rekke leiligheter.

Det siste prosjektet i Hammerfest var Batteriparken; parkeringsanlegg til 250 biler, kommunalt omsorgssenter, omsorgsboliger, samt 50 ordinære boliger. Samlet areal ca 22.000 kvm.

På samme tid var selskapet godt i gang i Bodø med utbygging av boligprosjekter som Bryggerihagen, ca 140 enheter. Vi har fortsatt med prosjekter i Bodø, nå gjennom sentrumsbygget Stormen som skal inneholde hotell med 170 rom og 50 boliger i de øverste etasjene.

Vi har også utviklet og gjennomført utbyggingen av kjøpesenter sammen med Amfi og handelsparker sammen med Coop Norge Eiendom og Corpo.

I Trondheim begynner vi å bli godt etablert, med god mottakelse på Melhus og Dalgård. I starten av 2022 fikk vi egne kontorer i Bergen også, hvor vi satser stort.

På Østlandet var vårt første prosjekt på Jessheim; 200 boliger og en OBS byggevare, eid sammen med Profier og Coop Norge Eiendom. Vi har også godt i gang med vårt andre boligprosjekt på Gjøvik.

Tiden fremover

I 2023 har vi en rekke prosjekter i produksjon og mange som kommer for salg i tida framover.

Vi lykkes ikke alene. Gode samarbeidspartnere med vilje til samfunnsutvikling har vært viktige nøkkelspillere hele veien. Derfor har vi alltid opptrådd redelig og nøkternt, fordi gjensidig tillit og ærlighet er en forutsetning for å skape langsiktige relasjoner.

Vi har bygget vår virksomhet stein på stein, med et ufravikelig fokus på å skape lønnsomhet, levere kvalitet og på å utvikle gode boligmiljøer. Derfor leverer vi gode bygg alle kan være stolte av for ettertiden.

Siste nytt

Her finner du de siste nyhetene fra Barlindhaug Eiendom.


Hold deg oppdatert