barlindhaug-eiendom

4 grunner til å velge Barlindhaug Eiendom

Vår visjon er å skape gode bomiljøer for deg. 


Derfor står mennesket i fokus når vi utvikler nye områder. Vi vil at folk skal oppleve boligen og omgivelsene som trygge og hyggelige, og at de inspirerer til livsutfoldelse.

Vi er...

Fremoverlent

Vi er proaktiv og handlekraftig

Ansvarlig

Vi bygger bærekraftige boligprosjekter

Ærekjær

Vi skal være stolt av det vi skaper

Helhetlige løsninger

Et bygg en del av en større helhet og skal leve i pakt med omgivelsene. Derfor gjør vi alltid en grundig kartlegging og analyse av byggets funksjon og plassering sett fra et overordnet perspektiv.

Hvordan skal det spille på lag med omgivende bebyggelse og områdets utviklingspotensial? For oss er helhetlige løsninger det viktigste i et utbyggingsprosjekt, fordi samspillet mellom beboere, funksjon, utforming og omgivelser gir en god opplevelse av bygget og gjør det til et godt sted å jobbe eller bo.

Se utviklingspotensialet

Hvert utbyggingsprosjekt er unikt. Derfor lar vi oss ikke begrense oss av fastsatt rammer i en tidlig fase. Gjennom gode prosesser mot offentlige myndigheter – der vi gjerne utfordrer hverandre – utvikler vi prosjektet med nye og spennende ideer underveis.

Ved å la oss inspirere av aktiviteter og behov i området, av områdets karakter og identitet, søker vi alltid å hente ut det hele og fulle potensialet i et prosjekt. Dette er bygg som skal være en del av omgivelsene våre og skape gode bomiljø i 50 til 100 år. Det fortjener det beste av oss.

Handlekraftig

Vi er en effektiv organisasjon med lang og solid historie. Vi har tydelige avklarte roller og oppgaver mellom forskjellige fagfelt, tette kollegiale bånd, et godt miljø og høy grad av tillit.

Handlingsfrihet, tillit, samarbeid og erfaring gjør oss til en handlekraftig organisasjon. Vi har effektive beslutningslinjer og kort vei mellom kontorene. Vi har også tett dialog med myndigheter, arkitekter og entreprenører for å sikre at alle beslutninger forankres og utføres til det beste for prosjektet og omgivelsene våre.

Trygghet

Vi tar vårt ansvar som utvikler på alvor. Våre prosjekter er viktige for nærmiljøet, for lokalsamfunnet, for sysselsetting og for samfunnsutvikling. Vi legger all vår kunnskap og vilje på bordet for å skape utvikling som alle skal nyte godt av.

Livskraftige og trygge bomiljøer er summen av kunnskap som har gjort oss til en solid utviklingsaktør gjennom 30 år. Det er din trygghet for et lønnsomt og godt gjennomført prosjekt vi alle skal være stolte av for ettertiden.

Siste nytt

Her finner du de siste nyhetene fra Barlindhaug Eiendom.


Hold deg oppdatert