barlindhaug-eiendom

Bli vår partner

Vi er en av Norges største utbyggere takket være tette og gode samarbeidspartnere over hele landet. Vi er i vekst og vil gjerne ha deg med på laget. 

Lang erfaring

I over 30 år har vi bygget stein på stein og utviklet selskapet i takt med forventninger og nye muligheter i boligmarkedet. Vårt fokus har alltid vært å utvikle prosjekter som alle involverte kan være stolte av i lang tid, og som skaper gode bomiljø for dem som skal bo der. Vår yrkesstolthet har gitt oss et godt rennomé som en troverdig og langsiktig samarbeidspartner.

Bred kompetanse

Vi skal skape trygghet i alle ledd for alle involverte – fra planlegging og prosjektering til mennesker flytter inn og skal leve og bo. Derfor skal vi ha de dyktigste med på laget. Våre ansatte har lang erfaring og er svært kompetente innen hvert sitt fagfelt.

Den spesialkompetansen hvert prosjekt trenger for å bli et helt unikt prosjekt, finner vi også i våre samarbeidspartnere. Derfor stiller vi høye krav til dem vi jobber på lag med. Til gjengjeld kan vi med hånda på hjerte si at vi sammen skaper verdens beste boligprosjekter.

Egen markedsavdeling

Konkurransen i boligmarkedet er hard og hvert prosjekt tegner et bilde av seg selv som helt unik. Å skape oppmerksomhet for akkurat ditt prosjekt kan derfor være vanskelig i jungelen av tilbydere.

I Barlindhaug eiendom har vi derfor gjort et strategisk valg om å ha en egen markedsavdeling som skaper oppmerksomhet rundt de nye prosjektene. Helt fra første spadetak – med blant annet grafisk arbeid, nettsider, sosiale medier, CRM, community management og annonsering. Et eksempel er gode illustrasjoner, som vi mener er nøkkelen i visuell kommunikasjon. Derfor samarbeider vi tett med de fremste illustratørene i Norge.

Det skaper interesse og oppmerksomhet i markedet før salgsstart, og gjør at vi kommer raskere til byggestart.

Solid egenkapital

Vi er en av landets største boligutviklere innen boligsalg. Denne posisjonen hadde det ikke vært mulig å inneha uten sterk lønnsomhet i prosjektene og solid egenkapital gjennom mange år.

Vi er opptatt av å finne de riktige samarbeidspartnere som deler vårt syn på soliditet, kompetanse og gjennomføringsevne. Til gjengjeld bygger vi langsiktige relasjoner der vi utvikler hverandre og skaper samfunnsutvikling vi begge kan være stolte av.

Har du en tomt som har potensial eller jobber du med et prosjekt som du vil utvikle, men mangler kapital eller kompetanse? 

Hold deg oppdatert