barlindhaug-eiendom

Åpenhetsloven


Barlindhaug Eiendom bidrar til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ("åpenhetsloven") trådte i kraft 1.juli 2022.
Barlindhaug Eiendom er omfattet av virkeområdet til Åpenhetsloven, og er derfor pålagt å følge Åpenhetslovens krav til identifikasjon, vurdering og rapportering om behandlingen av arbeidsforhold og menneskerettigheter i selskapet og blant våre samarbeidspartnere.

Åpenhetsloven har samme formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å sikre allmennheten tilgang til informasjon om virksomheters arbeid med loven og hvordan selskaper håndterer negative konsekvenser fra deres virksomhet for menneskerettighetene og arbeideres arbeidsforhold.

For å bidra til å fremme lovens formål har Barlindhaug Eiendom utarbeidet retningslinjer og prosodyrer for aktsomhetsvurderinger samt oppfølging og rapportering om resultatene fra vurderingene. Resultatene fra aktsomhetsvurderingene med retningslinjer og prosedyrer vil bli presentert årlig.

Spørsmål? Ta kontakt på hei@barlindhaug.no