barlindhaug-eiendom

Åpenhetsloven


Barlindhaug Eiendom bidrar til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

For å bidra til å fremme lovens formål har Barlindhaug Eiendom utarbeidet retningslinjer og prosodyrer for aktsomhetsvurderinger samt oppfølging og rapportering om resultatene fra vurderingene. Resultatene fra aktsomhetsvurderingene med retningslinjer og prosedyrer vil bli presentert årlig.

Spørsmål? Ta kontakt på hei@barlindhaug.no