Gode bygg og uterom gjør noe med oss. De inspirerer, gir oss energi og skaper trygge rammer. Gode bygg snakker med omgivelsene og blir mer enn bare stedet vi jobber eller bor.

Bærekraftsrapport 2022

I 30 år har Barlindhaug Eiendom stått for utbygging av boligområder, hoteller, handelssteder og næringsparker over hele landet. Det har vært en lang reise hvor vi har bygget stein for stein, og der vi med tiden har blitt en betydelig nasjonal aktør i eiendomsbransjen. Det er vi stolte av, men må samtidig fortsette å utvikle oss videre.
Les bærekraftsrapport

Hvem er vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? Fra idé til ferdig bygg – er forankret i grundige analyser av markedet og omgivelsene, lang erfaring med prosjektutvikling, og solid tverrfaglig kompetanse.
Utviklingen skjer i nært samspill med våre samarbeidspartnere, der valg og løsninger er et resultat av felles målsetninger.

Se brandfilm her

En pådriver for fremtidens boligutvikling

Gjennom vår bærekraftstrategi har vi definert klare mål og lagt tydelige føringer for hvordan vi skal utvikle fremtidens boliger med lavest mulig fotavtrykk.

Vårt samfunnsansvar

Bli med oss i planleggingen og gjennomføringen av våre boligprosjekter! Klikk her