barlindhaug-eiendom
Barlindhaug Eiendom

Bærekraft

I 30 år har Barlindhaug Eiendom stått for utbygging av boligområder, hoteller, handelssteder og næringsparker over hele landet. Det har vært en lang reise hvor vi har bygget stein for stein, og der vi med tiden har blitt en betydelig nasjonal aktør i eiendomsbransjen. Det er vi stolte av og vi skal fortsette å utvikle oss videre. 

Det har alltid vært viktig for oss å ha en helhetlig tilnærming til byggeprosjekter som støtter opp rundt ønsket byutvikling. Selv om bærekraft som begrep har vært kjent i lang tid er det først de siste årene det virkelig har blitt satt på agendaen hos politikere, næringsliv og folk. Nyhetsbildet preges ofte av konsekvenser som følge av menneskers klimapåvirkning og sosiale utfordringer, og vi må erkjenne at vi er i en situasjon som krever innsats fra alle. Fremover er det helt nødvendig med en omstilling til et lavutslippssamfunn for å bekjempe de utfordringene vi står overfor, og det tilfaller oss som selskap et ansvar i å bidra i dette skiftet. 

Bærekraft skal være et sentralt tema i våre prosjekter fremover. Den jobben vi har gjort det siste året er starten på et målrettet bærekraftsarbeid som setter retning og definerer tiltak. Samtidig erkjenner vi at vi ikke har alle løsningene foran oss i dag. Arbeidet vil fortsette som en dynamisk prosess der vi må tilpasse oss ny kunnskap og løsninger i tråd med samfunnsutviklingen.