barlindhaug-eiendom
Barlindhaug Eiendom

Bærekraft


I 30 år har Barlindhaug Eiendom stått for utbygging av boligområder, hoteller, handelssteder og næringsparker over hele landet. Det har vært en lang reise hvor vi har bygget stein for stein, og dervi med tiden har blitt en betydelig nasjonal aktør i eiendomsbransjen. Det er vi stolte av, men må samtidig fortsette å utvikle oss videre.

Det har alltid vært viktig for oss å ha en helhetlig tilnærming til byggeprosjekter som støtter opp rundt ønsket byutvikling. De utfordringer vi ser knyttet til miljøogbærekraft har fått større betydning i våre valg enn bare for noen år siden, og vi må erkjenne at vi er i en situasjon som krever samarbeid og innsats fra alle fremover. Det er helt nødvendig med en omstilling til et lavutslippssamfunn for å bekjempe de utfordringene vi står overfor, og det tilfaller oss som selskap et ansvar å bidra i dette skiftet. 

Barlindhaug Eiendom har allerede prosjekter som gjennomføres med en bærekraftig profil. Det siste året har vi imidlertid brukt enda mer ressurser på å styrke fokuset på bærekraft gjennom å utarbeide mål og strategi som setter retning og definerer tiltak. Bærekraft skal være et sentralt tema i våre nye prosjekter.