Strandparken

Kombinert bolig- og kontorbygg beliggende på kaikanten i Hammerfest. Rommer parkering, legesenter, NAV kontorer og 16 leiligheter.