barlindhaug-eiendom

Batteriparken

Batteriparken er en større utbygging bestående av parkeringsanlegg for 300 biler under terreng, omsorgssenter på 6.000 BRA og boligprosjekt på 5.800 BRA. 

Prosjektet sto ferdigstilt i 2015.

Innledende tekst om prosjektet

Endring fra 5 etterkrigsboliger til et bygg på 21.000 BRA i 8 etasjer innebærer en totalt forandring av et sentralt bykvartal i Hammerfest. Barlindhaug Eiendom har gjennom prosjektselskapet Batteriet AS solgt tomteseksjon for parkering og omsorgssenter til Hammerfest kommune. Salget skjer etter at Batteriet AS og entreprenør Consto AS vant to prosjekt- og entreprisekonkurranser. I toppetasjen er det selveierleiligheter.

Type

Leiligheter, omsorgsboliger, parkeringsanlegg

Prosjektstatus

Ferdigstilt

Sted

Hammerfest

Samarbeid med

Consto
Batteriparken, Hammerfest

Utforsk andre prosjekter