barlindhaug-eiendom

Fagereng

Fagereng boligområde ligger på sørvestre del av Tromsøya. Området er på totalt 150 dekar. Det er bygd rundt 700 boliger, fordelt på eneboliger, kjedehus, rekkehus og leilighetsbygg.

Innledende tekst om prosjektet

Barlindhaug Eiendom AS ervervet området i 1997, og startet samme år opparbeidelse av infrastruktur og lekeområder. Reguleringsplan ble utarbeidet i samarbeid med grunneiere, og planen ble godkjent i 1997. Det er bygd ca 700 boliger, fordelt på eneboliger, kjedehus, rekkehus og leilighetsbygg. Boligbyggingen er gjennomført av ulike utbyggere, hvorav Barlindhaug Eiendom AS har stått for utvikling, salg og bygging av ca 400 boliger.

Leiligheter,

Leiligheter

Prosjektstatus

Ferdigstilt

Sted

Tromsø

Områdeutvikling

ca. 700 boliger

Fagereng, Tromsø

Utforsk andre prosjekter