Batteriparken

BatteriParken er en større utbygging bestående av parkeringsanlegg for 300 biler under terreng, omsorgssenter på 6000 BRA og boligprosjekt på 5800 BRA. Endring fra 5 etterkrigsboliger til et bygg på 21.000 BRA i 8 etasjer innebærer en totalt forandring av et sentralt bykvartal i Hammerfest. Barlindhaug Eiendom har gjennom prosjektselskapet Batteriet AS solgt tomteseksjon for parkering og omsorgssenter til Hammerfest kommune. Salget skjer etter at Batteriet as og entreprenør Consto as vant to prosjekt- og entreprisekonkurranser. I toppetasjen er det selveierleiligheter.

Prosjektet sto ferdigstilt 2015.