Melhustunet

Indrefileten» av Melhus. 40 mål tomt som er i ferd med å transformeres fra jordbruk til bysentrum. Regulert for bolig, næring, handel, tjenesteyting og sentrumsformål. Første utbygging består av moderne, urbane leiligheter med alle fasiliteter. Fine uteområder, gode møteplasser, friområder og parsellhager.

Boligtype

Leiligheter & Næring

Samarbeidspartner

Jomar Grøtan AS

Entreprenør

Consto Midt-Norge AS

Nettside

melhustunet.no