barlindhaug-eiendom

Stig Tuft er ny Regionssjef Øst for Barlindhaug Eiendom

2023-10-27
Stig Tuft er ansatt som ny Regionssjef Øst for Barlindhaug Eiendom med kontor på Lillestrøm. Stig kommer fra Bonava Norge, hvor han har jobbet som direktør for investering og forretningsutvikling.
  • Selskap


Barlindhaug Eiendom bygger om lag 300 boliger i året med stor geografisk utstrekning.  Selskapet har hovedkontor i Tromsø og kontorer i Trondheim, Lillestrøm og i Bergen.  

Vi opplever størst vekst på Østlandet har allerede flere pågående og kommende prosjekter her. Administrerende direktør i Barlindhaug Eiendom, Trond Petter Robertsen, er meget tilfreds med å få med Stig Tuft på laget. Stig sitter på verdifull kompetanse innen finans og økonomi og han har lang erfaring med eiendomsutvikling og akkvisisjon. Vi vil etter hvert ansatte flere på Lillestrøm for følge opp videre satsing i en stor region, med Stig i spissen. 

Stig viser til at Barlindhaug Eiendom er et selskap med lang erfaring innen eiendomsutvikling som har gode resultater og vise til. Muligheten til å være med å utvikle Barlindhaug Eiendom videre sammen med resten av de ansatte er noe jeg ser frem til. Selskapet har forstått viktigheten av å bygge solide partnerskap og relasjoner i bransjen, at samarbeid, tillit og gjensidig respekt er nøkkelfaktorer for å oppnå suksess i enhver eiendomsutviklingsprosess.  

Jeg ser frem til å jobbe videre på prosjekter som er påbegynt og samtidig starte nye prosjekter sammen med våre samarbeidspartnere. 

Stig startet i stillingen 1.august 2023.