barlindhaug-eiendom

Utvikler nytt boligområde på Bjerkaker

2023-10-27
Berg Eiendomsutvikling AS og Barlindhaug Eiendom AS har gått sammen om et felles plan- og utbyggingsforslag for utvikling av et nytt boligområde på Sør-Tromsøya. Det nye boligområdet har fått navnet Bjerkaker Sør, og ligger like sør for Bjerkaker Sjøpark, som ble ferdigstilt i 2021. Realisering av det nye boligområdet skjer gjennom et felles utbyggingsselskap – Bjerkaker Sør AS - som eies 50% av hver av partene.
  • Utvikling


Daglig leder i det nye utbyggingsselskapet vil være Trond Petter Robertsen fra Barlindhaug Eiendom AS. Robertsen er også nylig blitt administrerende direktør i Barlindhaug Eiendom AS etter Jens Arne Johnsen. Sammen med Stig Hansen i Berg Eiendomsutvikling AS vil han stå for prosjektledelsen. Det har vært en krevende inngang til samarbeidet med eiendoms- og bruksrettigheter om hverandre, sier Pål Berg. Vi har likevel klart å holde dialogen og etter hvert kommet frem til en god løsning slik at vi nå kan samle oss rundt et felles prosjekt. Både Berg og Robertsen er meget fornøyd med dette og ser frem til videre utbygging i området.

Vi ser frem til å sluttføre boligutbyggingen på Bjerkaker. Området har gått fra å være en sjøfylling til å bli et fantastisk boligområde med innbydende grøntarealer, som stadig flere oppdager, sier Trond Petter Robertsen.Området sør på Tromsøya er bygd ut av flere utbyggere og denne sommeren ferdigstilles den siste delen av parkarealet mot sjøen. Bjerkaker Sør blir så det neste boligprosjektet i dette området.

I dag står det fire eneboliger på tomten. Planen er å rive disse og bygge om lag 130 leiligheter fordelt på fire bygg, med parkering under og utomhusarealer mellom byggene.

Dersom planprosessen går som vi håper ser vi for oss salgsstart vinteren 2024 og byggestart sommeren 2024. Prosjektet vil være rettet mot etablerte kjøpere gjennom en del større leiligheter mot sjøen med flott utsikt og gode solforhold. I tillegg kommer det mindre leiligheter for startmarkedet.