Bærekraft

Samfunnsansvar

Bygg – og anleggsnæringen står samlet for om lag 40 prosent av klimagassutslippene i global sammenheng. I møte med klimaendringene verden står overfor er det viktig at vi som by – og eiendomsutvikler tar vår del av samfunnsansvaret gjennom å utvikle gode prosjekter som bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

 

Bærekraftsrapport 2022

I 30 år har Barlindhaug Eiendom stått for utbygging av boligområder, hoteller, handelssteder og næringsparker over hele landet. Det har vært en lang reise hvor vi har bygget stein for stein, og der vi med tiden har blitt en betydelig nasjonal aktør i eiendomsbransjen. Det er vi stolte av, men må samtidig fortsette å utvikle oss videre.

Se bærekraftsrapport

Vi har signert Grønn Byggallianse sine 10 strakstiltak for boligutviklere

Bærekraftige prosjekter gir gevinster for boligkjøpere gjennom blant annet lavere strømregning og bedre lånebetingelser. Det er flere banker som nå tilbyr «grønne» boliglån» til kjøp av bolig i prosjekter med en miljøvennlig profil. Flere av Barlindhaug Eiendom sine prosjekter oppfyller kravene som Husbanken stiller for å kunne tilby grønne lån med bedre betingelser til boligkjøpere. Lavere rentekostnader bidrar til å redusere den økonomiske belastningen for boligkjøpere og gjør det lettere for dem å oppfylle sine boligdrømmer.

Prosjekter som oppfyller kravene til Husbanken er

Melhustunet (Trondheim)

Dalgårdstunet Leiligheter (Trondheim)

Verkstedhagen (Sørumsand)

Vi gjennomfører allerede prosjekter med en bærekraftig profil:

Bli med oss i planleggingen og gjennomføringen av våre boligprosjekter! Klikk her